روز: بهمن 20, 1399

جدیدترین مدل های کارت عروسی

کارت عروسی به عنوان دعوتنامه ای برای مهمان های جشن ، که در درون آن نام عروس و داماد به همراه آدرس مراسم عروسی درج شده است ، تبدیل به یکی از مراسماتی است که پیش از شروع جشن باید تولید شده و میان آشنایان پخش بگردد.