ازدواج سفید چیست و چه معایبی دارد؟

ازدواج سفید چیست و چه معایبی دارد؟

ازدواج سفید چیست؟


در بحث ازدواج که، یکی از عالیترین ومقدس ترین پیوند های زندگی بشری است، نیز موضوع به همین قرار می باشد. تمامی جوامع گذشته و حال و تمامی ادیان و مذاهب برای انجام این امر بزرگ و مقدس، قوانین و قواعدی را ترسیم کرده اند و رسوم وآدابی را طراحی نموده اند.

با انجام این آداب و رسوم است که ازدواج به عنوان تعهدی بزرگ برای شروعی بزرگتر معنی پیدا می کند . بارها این جمله را شنیده ایم که : « تعهد مسئولیت می آورد » آری درباره ازدواج هم این چنین است.

تعهد و انجام آداب ازدواج، هرکدام از زوجین را ملزم به رعایت حقوق فرد مقابل می کند و با پایبندی به این مسائل است که هر شخصی در اجتماعی با نام خانواده، نقشی خاص را می پذیرد و به آن عمل می کند و با انجام درست این مسائل است که اجتماع ثبات پیدا می کند و مسائلی مانند ظلم، تعدیگری، هرج ومرج، خیانت و … ریشه کن می شود.

پیامد های ازدواج سفید:


جامعه شناسان این مسأله را کابوس بزرگی می دانند که رکن خانواده و جامعه اخلاق مدار ایران را تهدید می کند . آنها معتقدند که افزایش ازدواج سفید باعث کاهش آمار ازدواج رسمی و سست شدن نظام ارزشی می شود.

از سوی دیگر افرادی که به این نوع هم زیستی می پردازند به دلیل قانونی نبودن در جامعه با محدودیت های فراوانی روبه رو می شوند . به عنوان مثال آنها هرگز نمی توانند به مسافرت بروند و در هتل بمانند و یا برای اجاره کردن خانه دچار چالش های فراوانی می شوند . آنها هم چنین از تسهیلاتی که به افراد متأهل درجامعه تعلق می گیرد بی بهره اند .
از آن گذشته چون عرف وجود چنین هم زیستی را برنمی تابد ، آنها مجبور به پنهان کردن وضعیت زندگی خود در بین همسایه ها ، دوستان و همکاران می شوند که حاصل این کار استرس فراوان و رنج بردن از فشار روانی بالا است.

آن ها هم چنین درباره وضعیت موجود زندگی خود دچار سردرگمی می شوند ؛ پاسخ به این سوالات که آیا متأهل هستند یا مجرد؟ آیا بودن آنها کنار هم همیشگی است ویا احتمال دارد که یکی از طرفین به راحتی آن دیگری را ترک کند ؛ بدون اینکه مسئولیتی درباره حقوق طرف مقابل بر ضمه داشته باشد ؟

در ازدواج سفید زنان بیش از مردان آسیب می بینند:


ضربه ای که ازدواج سفید « چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی » متوجه یک زن می سازد، به مراتب سخت تر و زیان بار تر از ضربه ای است که مردان را مبتلا می کند.

مهمترین خواسته یک زن از ازدواج، نیاز به داشتن یک تکیه گاه است . معیاری که آنقدر نقش پررنگی در زندگی او ایفا می کند که شاید بتواند نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن را تحت تأثیرقرار دهد .

اما درباره ازدواج سفید موضوع وارونه است . زنی که با یک مرد هم زیستی غیرقانونی دارد ، مدام دچار استرس و اضطراب است و در این میان اگر محبتی هم باشد در کنارش این دغدغه همواره ذهن ، روح و قلب او را می آزارد که تکیه گاهی که برای خود انتخاب کرده ، سست و غیر قابل اعتماد است . متأسفانه دراین میان زنان بیشتر از مردان (هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی ) به طرف مقابل وابسته می شوند.

اگر در نتیجه این هم زیستی زن باردار شود ، پیامد های دشوارتری متوجه او می شود . چراکه در اکثر موارد مردانی که به چنین هم باشی هایی روی می آورند ، مردانی هستند که مسئولیت پذیر نیستند و با آگاهی از وضع به وجود آمده برای گریز از زیر بار مسئولیت بیشتر به راحتی زن را ترک می کنند ؛ بدون اینکه حقوقی در قبال زن یا فرزند خود برضمه داشته باشند .

« زیرا از لحاظ قانونی چنین رابطه ای زنا تلقی می شود و فرزند ناشی از آن فاقد مشروعیت قانونی است چون نسبت فرزندی او با پدر قابل اثبات نیست.»

بیشتربخوانید:نکاتی در مورد انتخاب دفتر ازدواج