رسیدن به اندام ایده آل در روز عروسی

راه های رسیدن به اندام ایده آل در روز عروسی

چگونه به اندام ایده آل برسیم؟

یکی از اساسی ترین برنامه ریزي ها براي روز عروسی، برنامه ریزي براي داشتن اندام ایده آل و بی نقص است. اگرچه همسر شما ،شما را همان طور که هستید دوست دارد، اما اگر سال ها بعد به روز عروسی خود نگاه کنید، قطعاً دوست دارید که از آن با خاطره خوش یاد کنید و در آن روز اندام مناسبی داشته باشید.
این شب تنها یک بار در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد. پس براي دستیابی به هدف خود، باید برنامه ریزي دقیق و منظمی داشته باشید.

برنامه چند ماهه برای رسیدن به اندام ایده آل

کلید موفقیت براي دستیابی به اندام دلخواه و مراقبت از خود، برنامه ریزي دقیق و هوشمندانه است. بلافاصله پس از نامزدي، هنگامی که در حال برنامه ریزي براي عروسی خود هستید، برنامه ریزي براي تناسب اندام خود را نیز شروع کنید.
ابتدا، اهداف خود را مشخص کنید. آیا قصد دارید تا بازوهاي خوش فرم داشته باشید؟ یا شکمی کاملا صاف و تخت؟ شاید هم تنها به وزن خاصی فکر می کنید و می خواهید در لباس عروس خود منحصر به فرد به نظر برسید. اهمیت ندارد که قصد دارید چه چیزي را به دست آورید، به هر حال باید اهداف خاصی را براي خود مشخص کنید تا بتوانید بر اساس اهداف خود حرکت کرده و به آن برسید.

میزان کالری دریافتی:

اما بهترین راه براي یک رژیم غذایی موثر، استفاده از روش قدیمی شمارش کالري هاي دریافتی در طول روز است. با استفاده از این روش می توانید تقریبا از هر نوع خوراکی استفاده کنید اما اگر از کالري دریافتی آن اطلاع داشته باشید، می توانید مقدار مناسبی از آن را میل کنید.
مطمئن شوید که در طول روز به مقدار کافی کالري دریافت میکنید، به خصوص اگر در حال انجام ورزش هایی با شدت زیاد هستید. اگر مقدار کالري دریافتی شما از حد مورد نیاز کمتر باشد، به بدن شما آسیب زیادي وارد خواهد شد و کاهش وزن شما به تعویق خواهد افتاد. در صورت نیاز می توانید با یک مربی شخصی و یا متخصص تغذیه براي یافتن بهترین برنامه غذایی مشورت بگیرید. در نظر داشته باشید که در این ماه باید لباس عروسی خود را نیز انتخاب کنید.


برای انجام این کار باید وقت زیادي به آن اختصاص دهید. اگر ورزش و رژیم غذایی خود را به خوبی انجام داده باشید، در هنگام پرو لباس عروس حس بسیار خوبی خواهید داشت و مشاهده خواهید کرد که تمامی تلاش هایتان به نتیجه رسیده است. لباس عروس می تواند انگیزه اي براي تلاش بیشتر شما نیز باشد. اگر خود را کاملا بدون نقص و با اندامی عالی در آن لباس تصور کنید، انگیزه ي بیشتري براي ادامه ي راه خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: تغییرات بدن بعد از ازدواج