روز: اسفند 12, 1400

مهمترین سوالات جلسه خواستگاری

ازدواج سنتی یا امروزی هر طور که باشد باید یک سری سوالات مهم پرسیده شود. سوالات مهم خواستگاری دختر از پسر و سوالات مهم خواستگاری پسر از دختر که باید در جلسه پرسیده شود را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. با پرسیدن این سوالات از شریک زندگیتان